Salgs- og leveringsbetingelser for individuelle brugere

1. Generelt

Alle kontrakter indgås på dansk.

Du må kun gennemføre køb på Karrierenavigation.dk, hvis du er fyldt 18, og hvis du er i besiddelse af et gyldigt Dankort eller Visa/Dankort.

Kvittering/ordrebekræftelse for dit køb vil altid blive tilsendt som kopi til din e-mail.

Alle priser er opgivet i danske kroner – DKK – inkl. 25% moms og er dagspriser, som opdateres løbende.

2. Betaling med kort på Karrierenavigation.dk

Kortnummer og udløbsdatoen finder du på forsiden af dit betalingskort.

Kortnummer indtastes altid uden mellemrum. Kontrolcifre finder du på bagsiden af dit kort.

Betalingen foregår via Pay Pal, som er en sikker leverandør af betalinger over internettet.

Du køber ydelsen af Karrierenavigation.dk v/ KMP+ ApS, cvr nr. 27 23 04 07, Kongevejen 155, 2830 Virum.

Der kan betales med Dankort og Visa Dankort. Eventuelle ekstra betalinger fra fx betalingskortgebyrer vil blive udregnet, umiddelbart inden du vælger at gennemføre køb.

Ved køb af bøger vil du modtage en ordrebekræftelse kort tid efter købet, og pengene vil blive trukket samtidig med afsendelse af bogen/bøgerne.

Ved køb af abonnement – individuelt medlemskab – vil pengene blive trukket straks, og du vil kort tid efter modtage ordrebekræftelse og adgang til medlemssiderne.

Ved køb af coaching-ydelser vil pengene blive trukket straks, således at du altid har forudbetalt for ydelsen.

3. Sådan foretages et køb af medlemskab/serviceydelse/produkter på Karrierenavigation.dk

Du vælger de varer, du vil købe og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve købsforpligtelsen (gennemfør køb) rette i indholdet af indkøbskurven. Du kan hele tiden tjekke indhold samt prisen.

Du indtaster dine medlemsdata i form af fulde navn, adresse, postnummer/by, e-mailadresse og telefonnummer (disse kan på et hvilket som helst tidspunkt rettes).

Du gennemfører en online betaling via Pay Pal.

Du får tilsendt en ordrebekræftelse via e-mail, som samtidigt bekræfter registrering af korrekt medlems- og produkttype.

4. Levering af produkter og ydelser

Ved køb af abonnement – individuelt medlemskab til Karriere+navigation – vil du kort tid efter registrering af betalingen modtage ordrebekræftelse og adgang til medlemssiderne.

Ved køb af bøger (og andre fysiske produkter) fremsendes disse med post inden for 1-3 hverdage. Der tillægges forsendelsesgebyr.

Ved køb af coaching og lignende ydelser, vil du inden for 1-3 hverdage blive kontaktet af coachen/konsulenten for at aftale tid og evt. sted for samtalerne. Du er også velkommen til at ringe til Karriere+navigation for at høre nærmere inden dit køb.

5. Organiserede rabatter

Vi yder særlige fordele/rabatter til individer, som er medlem via deres organisationer, det vil sige gennem organisationsmedlemsskaber.

6. Accept af handelsbetingelser

Ved godkendelse accepterer du, at Karriere+navigation må trække det aftalte beløb i overensstemmelse med det valgte produkt.

7. Opsigelse af individuelt medlemskab og bindingsperiode

Individuelt medlemskab er bindende for minimum 12 måneder ad gangen. Du kan opsige og slette dit medlemskab til udløbet af en 12 måneders periode. For at opsige og slette dit medlemskab, skal du sende en mail til info@karrierenavigation.dk senest en måned før den 12 måneders periode slutter.

8. Fornyelse af individuelt medlemskab

Ved udløbet af 12-måneders perioden vil Karriere+navigation informere dig om muligheden for at forny dit medlemskab. Såfremt du ikke har betalt fornyelsen senest 4 uger efter udløb af dit medlemskab, vil Karriere+navigation slette dig fra medlemssiden, og du skal registrere dig på ny, hvis du ønsker at genoprette dit medlemskab.

9. Organisationsmedlemskab

Organisationsmedlemskab, som er betalt af den organisation/faglige forening, hvor du er medlem, gælder normalt for et kalenderår ad gangen. Det er din organisation/faglige forening, som tilmelder og opsiger medlemskabet. Du vil modtage praktiske informationer via e-mail om dit medlemskab direkte fra Karriere+navigation.

10. Udløb af organisationsmedlemskab

Inden udløb af organisationsmedlemskabet vil Karriere+navigation forhandle med din organisation/faglige forening om fornyelse/forlængelse af medlemskabet. Karriere+navigation vil give dig besked ved fornyelse/forlængelse.

Såfremt din organisation/faglige forening ikke ønsker at forny/forlænge organisationsmedlemskabet, vil Karriere+navigation tilbyde dig at fortsætte som individuelt medlem til samme betingelser som øvrige individuelle medlemmer. Såfremt du ikke har taget mod tilbuddet og betalt for individuelt medlemskab inden 4 uger herefter, vil Karriere+navigation slette dig fra medlemssiden, og du skal registrere dig på ny, hvis du ønsker at genoprette dit medlemskab.

11. Rettigheder

Den tildelte adgang til produktet – Karriere+navigation med tekster, værktøjer, fotos, koncepter, modeller m.m. – berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Det betyder, at du ikke må kopiere, distribuere, dele det med andre eller benytte det i nogen form for undervisning af tredjemand.

Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter og ydelser. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.

12. Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold ved abonnement

Ved køb af abonnement – individuelt medlemskab til Karriere+navigation – er indmeldelsen bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode

13. Fortrydelsesret og afbud

Generelt gælder den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage.

Ved køb af abonnement – individuelt medlemskab til Karriere+navigation bortfalder de 14 dages fortrydelsesret hvis du logger ind med din tilsendte adgangskode på www.karrierenavigation.dk. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit abonnement i brug inden for de 14 dage.

Skulle du ved en fejl logge på, må du straks logge af igen, hvis du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Bemærk, at du ikke derefter kan logge på igen. Herefter skal du kontakte Karriere+navigation telefonisk for at informere, at du har fortrudt dit køb på telefon 39 76 12 32 eller øjeblikkeligt sende os den fortrydelsesformular, som du modtager med købskvitteringen til info@karrierenavigation.dk.

Ved køb af bøger (og andre fysiske produkter) gælder de 14 dages fortrydelsesret fra købers modtagelse af varen. Bemærk at eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering af varen tilfalder køberen. Skulle du fortryde købet, bedes du sende os den fortrydelsesformular, som du modtager med købskvitteringen til info@karrierenavigation.dk.

Ved køb af coaching og lignende ydelser gælder den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Skulle du fortryde købet, bedes du sende os den fortrydelsesformular, som du modtager med købskvitteringen til info@karrierenavigation.dk.

Ved afbud af coaching og lignende ydelser senest 24 timer inden sessionens start, kan sessionen rykkes til et andet tidspunkt. Ved afbud senere end 24 timer før sessionens start refunderes sessionen ikke (dog undtaget tilfælde af pludselig opstået sygdom. Her bedes du ringe og aflyse så hurtigt som muligt). Alle coachingforløb betales inden forløbets start. Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke i tilfælde af, at du ikke ønsker at gennemføre hele forløbet og dermed stopper undervejs.

Hvis coachen grundet sygdom eller andet bliver nødsaget til at aflyse en del af forløbet, refunderes et beløb svarende til det antal sessioner, du har tilbage, med mindre du ønsker at tage imod tilbud om en anden coach.

Ved køb af Foredrag/Workshops gælder det, at alle foredrag og workshops betales senest 8 dage efter afholdelse af arrangementet. Hvis arrangementet aflyses 14 dage inden den aftalte dato opkræves ingen gebyr. Ved aflysning mindre end 14 dage inden den aftalte dato opkræves 50% af den aftalte pris.

Ved aflysning mindre end 7 dage inden den aftalte dato opkræves 100% af den aftalte pris.

Hvis du får brug for at flytte datoen for arrangementet, vil dette som regel kunne lade sig gøre uden beregning ved aftale om en ny dato inden for den kommende måned.

Ved køb af Kurser/Uddannelse et tilmelding bindende og kursus-/uddannelsesafgift betales ved tilmelding med mindre andet aftales. Ved afbud mindre end 1 måned før kursusstart kræves 50 % i gebyr. Ved afbud mindre end 14 dage før kursusstart gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Bliver du forhindret i at deltage, har du altså mulighed for at give din plads væk og sende en anden i stedet. Karriere+navigation skal blot have besked om dette senest to dage inden kursusstart.

Uddannelse, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis Karriere+navigation grundet sygdom eller andet bliver nødsaget til at aflyse hele kurset eller uddannelsen, får du det fulde beløb retur. Aflyses en dag på en uddannelse/kursus, bliver dagen erstattet af en ny dato.

14. Reklamationsret

Såfremt du mener, at produktet/ydelsen ikke i sin væsentlighed svarer til det tilbudte, skal du fremsende en skriftlig reklamation, så den kan være os i hænde senest 6 hverdage efter købet/afholdelsen af coaching-sessionen/kurset/workshoppen. Skriv til info@karrierenavigation.dk.

15. Persondata

For at kunne handle på Karriere+navigation skal du som minimum oplyse:

Fulde navn

Adresse

Postnummer/by

E-mailadresse

Telefonnummer
Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår. Oplysningerne gemmes, jf. bogføringslovens § 10. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i ”Lov om behandling af personoplysninger” og henvendelse i forbindelse herom rettes til Karriere+navigation via e-mail info@karrierenavigation.dk.

16. Cookies

Ved at benytte Karriere+navigation accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Vedgodkendelse af Karriere+navigation salgs- og leveringsbeingelser accepterer du også Karriere+navigations persondataretslige betingelser.

Sidst opdateret 26. januar 2015.