Hvorfor Karriere+navigation

  • Navigation (latin: navigatio = sejlads) er læren om at finde vej over havet. Det vil sige at fastslå, hvor man (geografisk) befinder sig, og hvordan man kommer frem til sit bestemmelsessted.
  • Karrierenavigation handler om at opnå ny indsigt i, hvor du befinder dig lige nu, hvilke muligheder du har i den givne situation, samt hvordan du bedst begiver dig videre i din karriere og opnår dine karriereønsker.
  • At navigere er nødvendigt for at sejle sikkert på havet. Gennem tiderne har mange erfaret, at manglende navigationskundskaber har været direkte årsag til uheld, grundstødninger eller forlis.
  • At navigere i sin karriere er vigtigt, hvis du selv ønsker at have indflydelse på, hvor du kommer hen, således at du får udviklet og brugt dine talenter til glæde både for dig selv og dine omgivelser.

Karriere-manden/kvinden gør brug af værktøjer og sparringspartnere for at blive klogere på sig selv, sine muligheder og udvikle sine kompetencer, så han/hun er endnu bedre i stand til at styre og styrke sin karriere.

Et er søkort at forstå, noget andet er skib at føre

Karriere+navigation eksisterer for at formidle værktøjer, inspiration og gode tilbud til dig, så du kan tage roret i dit karriereliv.

Du ejer selv din karrieresucces.
Du definerer selv, hvad der er din karrieresucces.
Og dine handlinger er afgørende for, at du får den karriere, som du ønsker dig.