Coaching og mentoring

Gode læringsprocesser

Har du prøvet en samtale med en coach? Har du været på kursus og lært at coache andre – og selv blive coachet som en del af kurset? Har du været mentee og gennemgået et forløb med en mentor? Eller har du selv været mentor i eller uden for din virksomhed?
Mentoring og coaching er meget populært – og meget værdifuldt. Men der hersker en del forvirring om, hvad mentoring og coaching er. Hvordan de ligner hinanden, og hvordan de adskiller sig fra hinanden.
Grundlæggende handler mentoring og coaching om at skabe gode læringsprocesser og kan foregå i følgende situationer:

Lederen som coacher sine medarbejdere i jobbet.

Den professionelle coach som coacher sine coachees – som f.eks. vores professionelle karrierecoaches.

Den virksomhedsinterne mentor, som påtager sig mentorrollen for at bidrage til mentees læring og egen udvikling som leder/specialist, og som matches med en mentee fra en anden afdeling i organisationen.

Den virksomhedseksterne mentor, som påtager sig mentorrollen for at bidrage til mentees læring og egen udvikling som leder/specialist, og som indgår i et åbent program etableret af en faglig forening eller virksomhed – som f.eks. vores Executive Business+Mentorer.

Hvornår skal jeg vælge en coach? Hvornår skal jeg vælge en mentor?

Vælg en coach, når du ønsker et intensivt forløb over kort tid, hvor du bliver fastholdt i opnåelse af dine mål og hurtigt vil se et resultat. Med en coach får du kigget dybt i dig selv i forhold til din nu-situation; du får kvalitetssikret dine karrierevalg, og du bliver udfordret til at tænke ud af boksen.

Vælg en mentor, når du ønsker et længere forløb, hvor du perspektiverer dit arbejde, dine oplevelser, dine drømme og dine ambitioner i forhold til, hvordan en anden person har oplevet sit liv, sine drømme og sine karrieremål. Med en mentor kan du spejle dig i mentors oplevelser og få nye vinkler fra andre fag, brancher og organisationer. Med en mentor får du viden, værktøjer og nyt syn på dig selv – og du får din mentors feedback på, hvordan mentor oplever dig og dine muligheder.

Ofte kan det være en god proces først at tale med en coach for at afklare dit udviklingsbehov. Herefter kan svaret være et coaching-forløb, et mentor-forløb eller noget helt andet. Derfor starter vores Executive Business Mentor-forløb også med en personprofil med tilbagemelding og samtale med en coach. Det giver dig mulighed for at blive helt skarp på dine udviklingsønsker, og det giver coachen indsigt i, hvem du er, og hvilken mentor som er den bedste match for dig.

Coaching og mentoring hjælper dig til at afklare dine karriereambitioner og nå dine mål.