Talent

Claus Buhl
ISBN 13: 9788702081695, 228 sider, 2010, Gyldendals.

Det er ikke kun de få, der kan være talentfulde. Talent er noget særligt, men man behøver hverken være Mozart, Picasso eller von Trier for at være talentfuld. Det er faktisk muligt for os alle at finde og udvikle vores egne og andres talenter.

I denne meget spændende bog tager Claus Buhl fat i spørgsmålet om, hvordan man finder og fremmer et talent. Han søger hjælp hos verdens førende forskere for at få fat i den bedste viden, der er på området, og undersøger og interviewer virkelige talenter, som har fået succes – i jagten på de elementer i deres udvikling, der har været afgørende. Claus Buhl vil finde ud af, om elementerne kan kopieres, så vi kan håndtere dem og bruge dem bevidst. For hvis de kan kopieres, så kan elementerne ikke alene fremme talenterne hos de få, men løfte talenterne frem hos os alle.

Talent_Claus_Buhl